De grootste van Brabant
 
Gratis levering & montage in NL-BE
 
Geen aanbetaling
 
Elke zondag open
 
Koffie corner
 
Parkeren voor de deur
 
Gratis levering & montage in NL-BE
 
Geen aanbetaling
 
Elke zondag open
 
Koffie corner
 
Parkeren voor de deur
Home | Privacybeleid

Privacybeleid

ALGEMEEN

Ons privacybeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze website en in onze winkel. Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid. Droomboulevard Oisterwijk is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van deze verwerkingen. Droomboulevard Oisterwijk is te bereiken per e-mail op info@dboisterwijk.nl.

REGISTRATIE PERSOONSGEGEVENS

Droomboulevard Oisterwijk legt uw gegevens vast als u producten of diensten van ons afneemt. Ook als u gebruik maakt van een van onze kosteloze diensten op de website of uw gegevens achterlaat in onze winkel worden deze bewaard. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een centraal, elektronisch klantenbestand van Droomboulevard Oisterwijk. In de volgende situaties registreren wij uw persoonsgegevens:

 • In onze winkel bij het invullen van orderformulieren
 • Bij het bezoeken van onze website
 • Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht
 • Bij het invullen van een review voor een aan u geleverd product of een aan u geleverde dienst
 • Bij de aanmelding voor marketinguitingen en/of onze nieuwsbrief
 • Bij het invullen van sollicitatie- en contactformulieren op de website
 • Als wij uw persoonsgegevens en/of profielinformatie van derde partijen ontvangen, bijvoorbeeld indien u bij deze derde partijen heeft aangegeven informatie over onze producten of diensten te willen ontvangen. In dit geval vermelden wij van wie wij de persoonsgegevens hebben ontvangen bij onze eerste communicatie met u.

Wij kunnen wij u de volgende informatie vragen en/of registreren:

 • geslacht, voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Onze servers kunnen automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites, onder meer door gebruik van cookies.

 

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

We kunnen uw gegevens doorgeven aan andere partijen. We doen dit alleen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Als de wet ons daartoe verplicht delen wij uw klantgegevens met overheidsinstanties.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

De grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens is uw toestemming daarvoor. In het geval van een aan ons verleende opdracht en/of met ons gesloten overeenkomst is de grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens de noodzakelijkheid voor de juiste uitvoering van die opdracht en/of overeenkomst.

Voor bestaande klanten is de grondslag ons belang om onze klanten aanbiedingen te doen en op de hoogte te houden van onze vergelijkbare producten en diensten.

Uw persoonsgegevens worden door Droomboulevard Oisterwijk gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. Om een opdracht uit te voeren,
 2. Om u te informeren over de status van uw opdracht,
 3. Voor het meten van de klanttevredenheid,
 4. Om door u gestelde vragen te beantwoorden,
 5. Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen.
 6. Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen, zowel per post, telefoon of e-mail.
 7. Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel elektronisch als per post.
 8. Droomboulevard Oisterwijk zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens die we met uw toestemming verwerken, bewaren wij gedurende één jaar. Persoonsgegevens die we van u ontvangen in het kader van een offerte bewaren wij 2 jaar. Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van een aan ons verleende opdracht en/of een met ons gesloten overeenkomst, bewaren wij tot de service- of garantieperiode is verlopen.

AFMELDEN, INZIEN EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

U kunt Droomboulevard Oisterwijk verzoeken om:

 • inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens die Droomboulevard Oisterwijk over u verzamelt.
 • beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die Droomboulevard Oisterwijk over u verzamelt.
 • overdracht van de persoonsgegevens die Droomboulevard Oisterwijk over u verzamelt.

U kunt uw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@dboisterwijk.nl.

Droomboulevard Oisterwijk streeft ernaar om uw verzoek zo snel mogelijk te behandelen, maar zal dit uiterlijk binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 1 maand doen. U heeft recht om indien u dat wenst een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

BEZWAAR

U kunt altijd aangeven dat u niet benaderd wilt worden met marketingactiviteiten. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@dboisterwijk.nl